Els Compromisos Consum són línies de treball de la Cooperativa en temes tan rellevants com la reducció de l’ús del plàstic o la reformulació saludable dels aliments, entre moltes altres, iniciatives que pretenen millorar la vida de les persones i minimitzar el nostre impacte en l’entorn.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.