01

Distribuir beneficis

Consum ha tancat l’exercici 2017 amb unes vendes de 2.518,7 milions d’euros, un 7,45% més que l’any anterior. El resultat s’ha incrementat un 10,47% fins a assolir els 51,7 milions d’euros. El volum de resultats distribuït entre els socis treballadors ha ascendit a un total de 31,4 milions d’euros.

02

Estar més prop: supermercats i franquícies

La Cooperativa ha invertit 114,3 milions d’euros en l’ampliació i adequació de la xarxa de tendes i en les noves instal·lacions logístiques de Catalunya. S’han obert 38 nous punts de venda, 12 de propis de l’ensenya Consum i 26 de franquiciats Charter, amb un total de 707 supermercats en tot l’arc mediterrani.

03

Logística ecoeficient

Consum ha seguit desenvolupant els projectes de Transport en Origen (TEO) i Nodriza amb l’objectiu d’optimitzar processos logístics del transport i generant un estalvi de 7,2 milions d’euros. Amb l’objectiu de fer més sostenible la flota de distribució, s’han incorporat 11 camions propulsats amb gas natural liquat, fins a un total de 197 vehicles ecoeficients.

04

Bones pràctiques en la cadena agroalimentària

Consum ocupa el 2n lloc del rànquing comercial de les 19 empreses de distribució valorades pels fabricants, realitzat en 2017 per una entitat independent. En 2017 s’ha aconseguit reduir en un dia el termini de pagament, situat a 43 dies. El 99,4% de les compres efectuades per Consum es realitza a proveïdors nacionals.

05

Orientar la innovació cap a les persones

Consum ha iniciat un procés de transformació digital enfocat a digitalitzar processos i servicis que aporten valor a les persones. La inversió en innovació ha arribat als 9,9 milions d’euros amb projectes destacats com el servei wi-fi en tendes o el projecte de pagament mitjançant contactless.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.