Crear ocupació estable i de qualitat

01

En 2019 hem creat 668 nous llocs de treball, fins a aconseguir una plantilla de 16.031 persones, de les quals el 72% són dones i la mitjana d’edat és de 39 anys. Consum aposta per l’ocupació estable i de qualitat, ja que el 95,5% de les persones que treballen en la Cooperativa són socis, fixos o socis en període de prova.

Fer real la conciliació i la igualtat

02

La Cooperativa ha invertit en conciliació 21,3  milions d’euros en 2019, xifra que representa 1.329 euros per treballador. A més, el catàleg “+ de 75 Mesures per a Conciliar” arreplega 76 iniciatives que afavorixen la vida professional i la personal, entre les quals destaca l’ampliació a 14 setmanes del permís de paternitat retribuït, dos més del que estipula la Llei.

Consum té en vigor el seu III Pla d’Igualtat 2018-2022, en el qual es recullen una sèrie de mesures i compromisos perquè la perspectiva de gènere s’incorpore de manera eficaç i real en tots els departaments, a tots els nivells i a totes les escales de la Cooperativa. A més, Consum continua com l’única empresa del sector certificada com a Empresa Familiarment Responsable. Quant a la direcció de les tendes, el 60% dels càrrecs ja estan ocupats per Directores i Caps de Tenda.

Invertir en formació i millora contínua

03

L’organització ha invertit en formació 6,3 milions d’euros, equivalent a 397,83€ per treballador, entre els quals destaquen els programes d’atenció al client, qualitat i seguretat alimentària, habilitats i idiomes i noves tecnologies.

Consum ha consolidat a les tendes el programa de Millora Contínua orientat als treballadors per a aconseguir la seua participació en la millora dels processos i del clima laboral. En 2019 es van implantar 287 millores proposades pels treballadors en matèria de seguretat laboral, productivitat, relacions personals i avantatges per als clients, amb una inversió agregada de més de 750 mil euros.

Treballar amb seguretat i salut laboral

04

Totes les persones que s’incorporen a la plantilla de Consum reben formació en prevenció de riscos laborals; a més, també reben formació específica en salut mitjançant la revista interna BIS i la revista Entrenosotros. En 2019, en la formació de prevenció han participat 25.606 treballadors, amb un total de 36.835 hores.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.