Crear ocupació estable i de qualitat

01

En 2020 hem creat 1.355 nous llocs de treball fins a arribar a una plantilla de 17. 400 persones, de les quals el 72 % són dones i la mitjana d’edat és de 39 anys. Consum aposta per l’ocupació estable i de qualitat, ja que el 92% de les persones que treballen en la Cooperativa són socis, fixos o en període de prova. Per a recompensar l’esforç del personal durant les setmanes més dures de la pandèmia, s’han abonat dos pagues extraordinàries per valor de 8,5 milions d’euros, uns 583 euros per treballador operatiu, dels quals s’ha beneficiat més del 95% de la plantilla.

Fer real la conciliació i la igualtat

02

La Cooperativa ha invertit en conciliació 22,6 milions d’euros el 2020, xifra que arriba a un total de 1.303 euros per treballador. A més, el catàleg “+ de 75 Mesures per a Conciliar” arreplega iniciatives que afavorixen la vida professional i la personal, entre les quals destaca en 2020 l’habilitació d’un telèfon gratuït de suport emocional i psicològic per a treballadors.

La Política d’igualtat i conciliació en Consum té com a objectiu aconseguir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits de la Cooperativa. Actualment té en vigor el seu III Pla d’Igualtat 2018-2022, en el qual s’arrepleguen una sèrie de mesures i compromisos perquè la perspectiva de gènere s’incorpore de forma eficaç i real en tots els departaments, a tots els nivells i a totes les escales de la Cooperativa. A més, la Cooperativa continua com l’única empresa del sector certificada com a Empresa Familiarment Responsable. Quant a la direcció de les tendes, el 60% dels càrrecs ja estan ocupats per directores i caps de tenda que són dones.

Invertir en formació i millora contínua

03

La formació és fonamental per a desenvolupar el talent dels treballadors i adquirir noves competències i habilitats necessàries per al seu desenvolupament. Durant l’exercici 2020, la Cooperativa ha invertit en formació 3,9 milions d’euros, equivalent a 227,42 euros per treballador, entre els quals destaquen els programes d’atenció al client, qualitat i seguretat alimentària, habilitats i idiomes i noves tecnologies.

Els treballadors de les plataformes i de tots els punts de venda de Consum poden fer propostes i participar en el procés d’innovació a través del Programa de Millora Contínua. Els equips encarregats d’arreplegar i avaluar les idees rebudes n’estudien la viabilitat i les convertixen en projectes reals. En l’exercici 2020 s’han presentat 9.527 propostes de millora per part dels treballadors, tant de tendes como de plataformes, de les quals se n’han aprovat 1.346 i se n’han implantat 1.224, amb una inversió agregada de 870.000 euros.

Treballar amb seguretat i salut laboral

04

Totes les persones que s’incorporen a la plantilla de Consum reben formació en prevenció de riscos laborals; a més, també reben formació específica en salut mitjançant la revista interna BIS i la revista Entrenosotros. En 2020 cal destacar que els empleats també han rebut formació en línia per a la prevenció de la COVID-19 En 2020 els treballadors han fet de mitjana 27,4 hores de formació.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.