01

Participar a tots els nivells

Els socis treballadors i consumidors de Consum estan representats i participen en l’Assemblea General de Delegats, composta per 150 membres. D’esta manera, el 100% dels socis, a través dels delegats, tenen dret a vot.

02

Òrgans de Representació i Gestió

El Consell Rector és l’òrgan superior de representació i govern de Consum, amb una composició paritària de socis treballadors i consumidors. La representació de les dones en el Consell arriba actualment al 67%, fruit de la Política d’Igualtat promoguda per la Cooperativa.

03

Gestionar des dels valors

Tots els treballadors que s’incorporen a la Cooperativa reben formació específica en ètica professional i en la no corrupció en el lloc de treball. En 2017 han rebut formació en la matèria 1.794 persones, xifra que representa un 12,49% dels treballadors.

04

Comité Social

El Comité Social de Consum, compost per 16 membres i les seues Comissions Delegades, s’encarrega de la gestió ordinària dels assumptes socials i laborals plantejats pels treballadors. D’acord amb la seua pròpia naturalesa, el 100% dels treballadors de la Cooperativa estan representats a través del Comité Social.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules
.