Contactes o contacte?

Creus que hui tenim més contactes però menys contacte?

Contactes o contacte?

Creus que hui tenim més contactes però menys contacte?

Mira&Opina

Una finestra oberta a la nostra realitat social, amb mini reportatges sobre diferents temes d'actualitat i enquestes per conèixer la teua opinió. Mira&Opina.

 

CompromísSocial

Contactes o contacte?

CompromísSocial

Informació o desinformació?

Enquesta:
El 72% de les persones afirma haver-se cregut alguna vegada una notícia que ha acabat sent falsa.

CompromísSocial

Dieta sana o dieta de moda?

Enquesta:
El 35% dels enquestats han augmentat el consum d'aliments ecològics i es considera 'foodie'.

Treball&Formació

Ocupació o Autoocupació?

Creus que hi ha prou mesures que realment afavorisquen l'autoocupació?

Enquesta:
El 44% de les persones treballaria per compte propi si no tingués treball.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones. És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.