Informació o desinformació?

Creus que com a usuari tens responsabilitat en la difusió de notícies falses?

Informació o desinformació?

Creus que com a usuari tens responsabilitat en la difusió de notícies falses?

Mira&Opina

Una finestra oberta a la nostra realitat social, amb mini reportatges sobre diferents temes d'actualitat i enquestes per conèixer la teua opinió. Mira&Opina.

 

CompromísSocial

Informació o desinformació?

CompromísSocial

Dieta sana o dieta de moda?

Enquesta:
El 35% dels enquestats han augmentat el consum d'aliments ecològics i es considera 'foodie'.

Treball&Formació

Ocupació o Autoocupació?

Creus que hi ha prou mesures que realment afavorisquen l'autoocupació?

Enquesta:
El 44% de les persones treballaria per compte propi si no tingués treball.

CompromísSocial

Cries o treballes?

Creus que equiparant els permisos de maternitat i paternitat s'aconseguirà reduir la desigualtat?

Enquesta:
El 82% de les persones preferix un horari flexible abans que una jornada continua.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones. És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.