A través dels encontres #DecirHaciendo, Consum té com a objectiu posar en valor temes d’actualitat relacionats amb inquietuds socials i oferir solucions senzilles i pràctiques. Els encontres es desenvolupen en un format de ponència que reunix experts en les matèries tractades i es difonen a través dels mitjans de comunicació.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.