La sostenibilitat en Consum naix dels valors cooperatius, valors estretament vinculats amb el desenvolupament sostenible; és a dir, l’equilibri entre creixement econòmic, benestar de les persones i preservació del medi ambient.

Política de Sostenibilitat

Tindre un propòsit centrat en les persones és fer la teua compra més sostenible.

La Política de Sostenibilitat de Consum pretén integrar la sostenibilitat en la seua missió, visió i valors, òrgans de govern, polítiques corporatives, gestió i relacions amb els grups d’interés.

  • Complir la normativa i promoure un comportament i una cultura ètica entre els treballadors.
  • Vetlar pel compliment de drets humans i assegurar la conservació del medi ambient.
  • Promoure les aliances en matèria de sostenibilitat.
  • Disposar de mecanismes de participació amb els grups d’interés.
  • Integrar les expectatives dels grups d’interés en l’estratègia de la Cooperativa, a fi de crear així valor compartit a llarg termini.

Consum integra la Política de Sostenibilitat en la gestió mitjançant les Estratègies de Sostenibilitat. Per al desenvolupament de la nova estratègia s’ha dut a terme el procés de participació més ambiciós fins al moment, amb la col·laboració de tots els grups d’interés.

L’Estratègia de Sostenibilitat 2021-2025 integra els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins dels objectius de sostenibilitat de la Cooperativa, i contribuïx a assolir estes metes globals mitjançant el desenvolupament d’una estratègia pròpia, sent ambiciosos i redoblant esforços per a aconseguir-ho. La componen deu línies de treball basades en els valors del cooperativisme i orientades a un únic propòsit: fer la compra més sostenible.

Es nuestra manera de trabajar por un modelo de empresa sostenible, centrado en las personas.
Es demostrar con hechos lo que tantas veces se queda solo en palabras
.