Integrem l’RSE i els ODS en l’estratègia

01

La responsabilitat social de Consum prové dels seus valors d’escoltar per a actuar de manera responsable. Per això, l’Estratègia d’RSE i Desenvolupament Sostenible de Consum (2017-2020) integra els ODS en els objectius de Consum per a donar una resposta conjunta als reptes de la Cooperativa i de la humanitat.

Fomentem la participació

02

En 2018 s’han celebrat eleccions a Consell Rector i s’ha renovat el 33% dels seus membres. La representació de les dones en este òrgan és del 67%, fruit de la política d’igualtat que promou la Cooperativa. Consum disposa, a més, del Comité Social per a la representació interna del 100% dels socis-treballadors i l’intercanvi d’informació dins de l’organització.

Gestionem des dels valors

03

Consum disposa d’un Codi d’Ètica i Conducta que marca les pautes d’actuació íntegres per als treballadors de la Cooperativa i les seues relacions amb els grups d’interés. Així mateix, la Cooperativa també disposa d’un Canal de Denúncies, així com un Comité d’Ètica per a facilitar assessorament a tots els membre de l’organització.

de02').on("click", function(){ document.getElementById('frame_resp_2').contentWindow.init(); }); }, 1000); });

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.