Gestionar cuidant l’entorn

01

La petjada de carboni s’ha reduït en un 86,6% des de 2015 (any base per al seu càlcul) i s’ha verificat a partir de l’estàndard ISO 14065. Les principals mesures aplicades són la prevenció i el control de les fugues de gasos refrigerants i la seua substitució per altres gasos amb menys potencial de calfament global. A més, Consum és l’única empresa del sector de la distribució alimentària que ha obtingut el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD), que registra la petjada en la seua base de dades pública.

Gestionar les emissions amb responsabilitat

02

La Cooperativa ha invertit 18,5 milions d’euros en la millora de les instal·lacions frigorífiques de 912 supermercats des de 2015, dins del Pla de reducció de fugues de gasos refrigerants. El nou model de supermercats Consum disposa d’una tecnologia pionera en les seues instal·lacions frigorífiques que utilitza el CO₂, un refrigerant natural, per a generar el fred, i així reduir les seues emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i generar un impacte climàtic menor. En 2020 s’ha instal·lat en 17 nous centres, cosa que significa que esta tecnologia capdavantera ja està implantada en 113 supermercats, per això Consum és una de les empreses referents a escala nacional en esta matèria.

Els projectes logístics TEO i NODRIZA han contribuït a reduir els gasos d’efecte d’hivernacle, reduint un volum global de 5,7 milions de quilòmetres recorreguts i evitant el moviment de camions en buit. Consum disposa d’una flota de 374 vehicles ecoeficients.

Apostar per un ús eficient dels recursos naturals

03

La Cooperativa disposa, des de 2005, d’un Pla d’estalvi i eficiència energètica, que té l’objectiu de reduir el consum elèctric de les instal·lacions, tant de supermercats com de plataformes, a través de la incorporació de les tecnologies més eficients d’il·luminació, climatització i refrigeració, així com mitjançant el control i la supervisió dels consums i la conscienciació dels treballadors en l’ús eficient dels equips i les instal·lacions.

Aplicar un model de gestió de residus

04

En l’exercici 2020, la Cooperativa ha aconseguit renovar la seua certificació “Residu Zero” d’AENOR en totes les plataformes logístiques, a més de la seu social. Això significa que la Cooperativa assegura la traçabilitat de tots els residus que es generen en les plataformes fins a la seua valoració final, de manera que els recursos tinguen una segona vida i no es malbaraten en l’abocador. Este sistema permet que més del 99% dels residus generats i recuperats en les plataformes es reciclen o valoren energèticament amb el suport del gestor de residus extern.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.