Gestionar cuidant l’entorn

01

La petjada de carboni s’ha reduït en un 83,6% des de 2015 (any base per al seu càlcul) i s’ha verificat a partir de l’estàndard ISO 14065 per quart any consecutiu. Les principals mesures aplicades són la prevenció i el control de les fugues de gasos refrigerants i la seua substitució per altres gasos amb menys potencial de calfament global. A més, Consum és l’única empresa del sector de la distribució alimentària que ha obtingut el segell “Reduïsc” del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) i que registra la petjada en la seua base de dades pública.

Gestionar les emissions amb responsabilitat

02

La Cooperativa ha invertit 1,3 milions d’euros en la millora de les instal·lacions frigorífiques de 175 supermercats, amb una inversió agregada de 18,5 milions d’euros durant 5 anys en el Pla de reducció de fugues de gasos refrigerants.
S’ha iniciat la tercera fase del Pla de Climatització, per a la millora de l’eficiència de les instal·lacions de climatització en 34 centres amb una millora també del confort en el punt de venta.

Els projectes logístics TEO i NODRIZA han contribuït a reduir els gasos d’efecte d’hivernacle, reduint un volum global de 5,8 milions de quilòmetres recorreguts i evitant el moviment de camions en buit. Consum disposa d’una flota de 319 vehicles ecoeficients.

Apostar per un ús eficient dels recursos naturals

03

Consum disposa, des de 2007, d’un Pla d’estalvi i eficiència energètica, que té l’objectiu de reduir el consum elèctric de les instal·lacions, tant de supermercats com de plataformes, a través de la incorporació de les tecnologies més eficients d’il·luminació, climatització i refrigeració, així com mitjançant el control i la supervisió dels consums i la conscienciació dels treballadors en l’ús eficient d’equips i instal·lacions.

Aplicar un model de gestió de residus

04

En 2019 la Cooperativa ha aconseguit la certificació “Residu Zero” de AENOR, que acredita que més del 99% de les deixalles d’embalatges, contenidors, palets i altres residus que es gestionen a través de les seues sis plataformes logístiques i la seu es valoren, evitant d’estaforma que tinguen com a destinació l’abocador. Això significa que la Cooperativa disposa d’un sistema de traçabilitat de tots els residus des de la producció dels mateixos fins a la seua gestió final.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.