Distribuir beneficis

01

Consum ha tancat l’exercici 2018 amb unes vendes de 2.731,6 milions d’euros, un 8,5% més que l’any anterior. El resultat s’ha incrementat un 1% fins a arribar als 52,2 milions d’euros. El volum de resultats distribuït entre els socis treballadors ha ascendit a un total de 28,4 milions d’euros.

Estar més a prop: supermercats i franquícies

02

La Cooperativa ha invertit 149,3 milions d’euros en l’ampliació i adequació de la xarxa de tendes. S’han obert 40 nous punts de venda, 14 propis de l’ensenya Consum i 26 de franquiciats Charter, amb un total de 730 supermercats en tot l’arc mediterrani.

Logística
ecoeficient

03

Consum ha seguit desenvolupant els projectes de Transport en Origen (TEO) i Nodriza amb l’objectiu d’optimitzar processos logístics del transport i generar així un estalvi de 7,8 milions d’euros. Amb l’objectiu de fer més sostenible la flota de distribució, s’han renovat 142 vehicles amb motors Euro6 i s’han incorporat 11 camions propulsats amb gas natural liquat, fins a arribar a un total de 251 vehicles ecoeficients.

Bones pràctiques en la cadena agroalimentària

04

Consum ocupa el 1r lloc del rànquing comercial de les 22 empreses de distribució valorades pels fabricants, elaborat en 2018 per una entitat independent. El 2018 s’ha aconseguit reduir en un dia el termini de pagament, situat en 42 dies. El 99,5% de les compres que efectua Consum es fa a proveïdors nacionals.

Orientar la innovació cap a les persones

05

Consum continua amb el procés de transformació digital orientat a les persones, que va començar en 2016. La inversió en innovació ha augmentat un 52% fins a arribar als 15,1 milions d’euros, amb projectes com el desenvolupament d’un nou CRM, la integració de la comunicació digital, la millora de l’experiència en el punt de venda, la millora de l’experiència del soci-client, la digitalització del producte i uns altres de més específics, com la gestió del torn, la implantació de rutes de transport o la incorporació del pagament amb targeta Consum en la tenda online, etc.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.