Distribuir beneficis

01

Consum ha tancat l’exercici 2019 amb unes vendes de 2.935 milions d’euros, un 7,4% més que l’any anterior. El resultat s’ha incrementat un 4,7% fins a arribar als 54,6 milions d’euros. El volum de resultats distribuït entre els socis treballadors ha ascendit a un total de 27,9 milions d’euros.

Estar més a prop: supermercats i franquícies

02

La Cooperativa ha invertit 135,7 milions d’euros en l’ampliació i adequació de la xarxa de tendes. S’han obert 41 nous punts de venda, 13 propis de l’ensenya Consum i 28 de franquiciats Charter, amb un total de 755 supermercats en tot l’arc mediterrani.

Logística
ecoeficient

03

Consum ha continuat desenvolupant els projectes de Transport en Origen (TEO) i Nodrissa amb l’objectiu d’optimitzar processos logístics del transport i generant un estalvi de 7,8 milions d’euros. Des d’agost de 2019, Consum ha posat en circulació un megacamió que aprovisiona diàriament la Plataforma de Les Torres de Cotillas. Este tipus de camió, amb una longitud màxima de 25 metres i una MMA (massa màxima autoritzada) de 60 tones, té capacitat per a transportar un total de 51 palets, en lloc dels 33 palets d’un camió estàndard. L’ús d’este nou tipus de vehicle s’emmarca també dins de l’objectiu de la Cooperativa de treballar amb vehicles més respectuosos amb el medi ambient per a minimitzar l’impacte de la seua petjada de carboni, ja que, genera un 37% menys d’emissions respecte al convencional.

Bones pràctiques en la cadena agroalimentària

04

Consum ocupa el 1r lloc del rànquing comercial de les 22 empreses de distribució valorades pels fabricants, elaborat en 2019 per una entitat independent. El 2019 s’ha aconseguit reduir en un dia el termini de pagament, situat en 42 dies. El 99,2% de les compres que efectua Consum es fa a proveïdors nacionals.

Orientar la innovació cap a les persones

05

Consum continua amb el procés de transformació digital orientat a les persones, que va començar en 2016. La inversió en innovació ha augmentat  fins a arribar als 13,4 milions d’euros, amb projectes com el desenvolupament d’un nou CRM, la integració de la comunicació digital, la millora de l’experiència en el punt de venda, la millora de l’experiència del soci-client, la digitalització del producte i uns altres de més específics, com la gestió del torn, la implantació de rutes de transport o la incorporació del pagament amb targeta Consum en la tenda online, etc.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.