Esto es decir haciendo

Innovar per a les persones

Millorar de forma innovadora els processos i els servicis orientats a les persones aprofitant el potencial de les noves tecnologies és cooperativa.

La innovació és un canal a través del qual es poden desenvolupar productes i servicis nous que faciliten la vida a les persones. Este concepte va molt lligat als valors de Consum, que intenta millorar any rere any per satisfer les necessitats de tots els seus grups d’interés, treballant per construir junts un valor afegit que els ajude a avançar de manera sostenible. Així, la Cooperativa ha invertit 22,9 milions d’euros en 2023 en matèria d’innovació. Entre els projectes més destacats iniciats l’exercici passat hi ha:

Innovació en l’experiència de client:

  • Implantació del tiquet digital
  • Ampliació de les caixes d’autoservici

Innovació per al treballador:

  • Optimització de la formació
  • Digitalització de les gestions
  • Llançament de la nova ferramenta per a l’informe de despeses

Observatori TIC

Amb l’objectiu d’experimentar i aplicar en entorns reals les noves aplicacions que després s’implanten en supermercats i plataformes amb més garantia d’èxit, Consum disposa de l’Observatori TIC. Es tracta d’un espai tecnològic dividit en tres zones. Una primera zona de recepció per a visites i treball de desenvolupaments nous amb els proveïdors. Una segona que té els mateixos equipaments, servicis i condicions que una tenda pilot per a poder fer proves abans de dur una nova tecnologia a una tenda real. I, la tercera, on el personal TIC testa internament aplicacions informàtiques i servicis com la telefonia IP de les tendes abans de la prova.

Relació amb clients

Amb la finalitat de conéixer els hàbits de compra i consum dels clients, se n’identifiquen les necessitats i expectatives en relació amb els diferents productes per a introduir-hi millores. En 2023 s’han fet 55 reunions de grup i cocreació, 70 diaris de compra i 343 entrevistes, tant online com presencials. A més, també s’han fet 215.628 enquestes a clients amb la finalitat de conéixer la seua opinió sobre l’experiència de compra i els productes de marca pròpia.

Gràcies a la implicació i col·laboració dels socis clients en el llançament i la reformulació de productes, i sempre sota les premisses de salut, sostenibilitat i qualitat, en 2023 s’ha l’assortiment de marca pròpia amb els productes següents:

  • Reformulació de la gamma de postres proteiques
  • 13 noves referències de gelats
  • Imatge renovada i ampliació de l’assortiment de xocolates
  • Llançament de 25 referències de peix congelat

 Millora contínua

Consum disposa d’un Programa de Millora Contínua que té per objectiu que treballadors de supermercats i plataformes puguen fer propostes de millora i participar activament en els processos interns d’innovació.
En 2023 s’han presentat 11.599 iniciatives de millora, de les quals se n’han aprovat 722 i se n’han implantat 625, amb una inversió agregada de 825.000 euros.
D’altra banda, després de la prova pilot que es va dur a terme en alguns centres, en 2023 s’ha consolidat la iniciativa de reunions de gestors operatius amb els equips de caixes-reposició i bellesa en tenda, en les quals també han participat els gestors i les gestores online.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules