El 2015 van ser aprovats per les Nacions Unides els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les seues 169 metes de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb el propòsit de posar fi a la pobresa, reduir les desigualtats i lluitar contra el canvi climàtic. Per escoltar els grans desafiaments de l’entorn i actuar de manera socialment responsable, Consum ha integrat els ODS en la seua Estratègia de Responsabilitat Social, donant una resposta conjunta als reptes de la cooperativa i de la societat.

 

Com integra Consum els ODS?

BonGovern

ExperienciaClient

Societat

Talent

NegociSostenible

Entorn

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules
.